Úvodní stránka


__________________________________________________
  • Závěrečná schůzka 23.6
Závěrečná schůzka bude společná pro všechny družinky a začne v 16:00 u nástěnky a tam také v 18:30 skončí.

S sebou si vem: ŠPEKÁČEK (NEBO NĚCO NA OPEKÁNÍ) pití, dva lístky na MHD a obleč se na ven podle počasí :) 

Tešíme se na Tebe
!

Pozn. Závěrečná schůzka se letos uskuteční pouze pro vlčata. Pro rodiče bude možnost se sejít s vedoucími před táborem začátkem července (zveřejníme ve Vlčáckém oběžníku)

Děkujeme

  • informace k letnímu táboru 2017  zde


Ztráty z oddílové výpravy zde

Fotky z oddílové výpravy zde

 
Kdo jsme?
Jsme malí skauti ze Zlína ve věku 7-10
let. V našem oddíle je několik družinek - Kamzíci, Tygři, Mravenci, Bizoni a Orli. Jsme dobrá parta, pravidelně se scházíme a prožíváme spolu nejrůznější dobrodružství. Když je škaredě nebo zima, tak jsme v klubovně na Pasekách, jinak trávíme schůzky na různých míste
ch Zlína. Několikrát za rok podnikáme víkendové výpravy! Hrajeme hry a učíme se nové věci. Taky jezdíme každé léto na 14 dní do přírody na stanový tábor. To je supr!
Vedoucí jsou našimi rádci a užijeme si s nima spoustu legrace a vždy se na ně můžeme spolehnout, když máme nějaký problém nebo potřebujeme nějakou radu.
Jsme rovněž ve spojení s naší farností a aktivně se podílíme na jejím chodu, ať už při ministrování nebo ve schóle. Kněží z naší farnosti mezi nás v průběhu roku často zavítají a duchovně nás doprovází.


Podívej se do fotogalerie a uvidíš...něco málo...lepší je to zažít na vlastní kůži...


Skauting

Skauting je metoda výchovy a sebevýchovy vedoucí k určitému životnímu stylu. To, že skauting je životní styl, jej odlišuje od různých zájmových kroužků a aktivit. Mohu chodit do elektrokroužku, do klavíru, do fotbalu, ale ne "do skautu". Tam nestačí chodit, skaut je potřeba žít.


Comments