Čistění břehů řeky Dřevnice

Jedním z mála projektů na ochranu životního prostředí v našem městě je již tradiční čištění břehů Dřevnice. Tuto ekologickou akci dělají všichni zlínští skauti a skautky i vlčata a světlušky ve spolupráci s odborem životního prostředí města Zlína.

Účastníci mají podle velikosti středisek mezi sebe rozděleny jednotlivé úseky Dřevnice i s jejími přítoky. Do připravených pytlů sbírají z břehů vodních toků odpadky, které zde zanechali naši spoluobčané.

 Jedná se o dopolední akci, která proběhne v sobotu 9.4.
Sraz: v 8:00 u nástěnky
Návrat v 10:45 k nástěnce
S sebou: vhodné pracovní oblečení, rukavice, svačinu, pití a dobrou náladu ke konání tohoto dobrého skutku


Těší se rádci Vlčat

Přihlašujte se nejpozději do čtvrtka 7.4 přes formulář zde
Comments