Odborky

Jak postupovat při plnění odborky

1. vyber si vhodnou odborku (nejlépe do konce Března)

-  viz níže

2. Podepište kartu na odborky

- kartu obdrží vlčata společně se samolepkami od vedoucích na schůzce, pokud jsi kartu ztratil je níže ke stažení

3. Začni plnit úkoly, které zde jsou

- viz níže

4. za splnění úkolů nalepte vlčeti samolepku

- vedoucí kroužku či rodič nalepí vlčatům samolepku za splnění úkolu, samolepky odbdrží vlčata na schůzce od vedoucího

5. splňte úkoly do letního tábora

- v létě na táboře bychom rádi odborky vyhodnotili, poté již zbývá našít odborku na kroj :)

_____________________________________________________________

Letos bychom rádi plnili odborky i mimo letní tábor v Lidečku. Proto jsme se rozhodli, že spustíme několik odborek už teď během roku. Zvolili jsme především takové odborky, které by měly podpořit kluky v mimoškolních aktivitách a tím je zároveň motivovat v jejich snažení. Budeme proto rádi, když své děti v plnění podpoříte.

Stručné shrnutí jednotlivých odborek:

 • Plavec – pro ty, kdo chodí plavat alespoň 1x za 14 dní.

 • Ministrant – pro ty, kdo pravidelně ministrují a účastní se ministrant. schůzek.

 • Chovatel – pro ty, kdo mají domácího mazlíčka a chtějí se o něj starat.

 • Muzikant – pro ty, kdo chodí do zpěvu nebo hrají na nějaký hudební nástroj.

 • Kolektivní sporty – pro ty, kdo pravidelně dělají nějaký kolektivní sport.

 • Znalec počítače – pouze pro nejstarší vlčata.

 • Kronikář – pro ty, kdo rádi píší a čtou.

Odborky vyhodnotíme na letním  táboře, kde vlčata za splnění potřebných úkolů obdrží nášivku na kroj. Úkoly jsou nastavené tak, že je budou hodnotit rodiče. Je důležité, aby si kluci splnění odborky zasloužili, aby je to stálo i trochu námahy a překonání se.

Pokud by se vlčeti nepovedlo některý z úkolů splnit, je možné se o něj pokusit buď v létě na táboře nebo během příštího roku. Každá odborka obsahuje přibližně pět orientačních bodů. Nejedná se o fixně nastavené úkoly, ale spíše o jakési vodítko pro vás, abyste správně vyhodnotili (ne)dostatečnou měsíční snahu. V případě dotazů se obracejte na mail: mac@zlin6.cz.

 1. políčko – březen – hodnotí rodiče nalepením samolepky

 2. políčko – duben – hodnotí rodiče nalepením samolepky

 3. políčko – květen – hodnotí rodiče nalepením samolepky

 4. políčko – červen – hodnotí rodiče nalepením samolepky

 5. políčko – na táboře – hodnotí vedoucí


Plavec

 • Uplave ve stojaté vodě libovolným způsobem 100 m.

 • Alespoň 1x za 14 dní chodí plavat.

 • Uplave pod vodou 5 metrů.

 • Uplave znak 25 metrů.

 • Ví, kde se může koupat, a zná zásady bezpečnosti při koupání.

 • Zná zásady bezpečnosti při skákání do vody.

Ministrant

 • Snaží se účastnit schůzek ministrantů.

 • Alespoň 1krát týdně ministruje při mši svaté.

 • Ministruje i na akci vlčat výpravě nebo při svátku sv. Jiří.

 • Dokáže správně pojmenovat základní liturgické potřeby (misál, lekcionář, alba, ornát, štola, cingulum, patena, ciborium).

 • Ovládá základní úkony ministrantů.

 • Ví, co znamená která liturgická barva: červená, fialová, zelená, žlutá.

Chovatel

 • Stará se o svého domácího mazlíčka (krmí, uklízí po něm, případně s ním chodí na procházky ven).

 • Umí vyprávět příběh ze života svého zvířete.

 • V případě nemoci ví, jak opatřit zvířeti pomoc.

 • Ví, jak se má člověk ke zvířatům chovat.

 • Nakreslí obrázek ze života svého zvířete.

Muzikant

 • Pravidelně cvičí na hudební nástroj nebo zpěv.

 • Umí zahrát/zazpívat alespoň dvě skladby zpaměti.

 • Dokáže vyjmenovat alespoň deset hudebních nástrojů.

 • Zná zpaměti českou hymnu.

 • Navštíví alespoň jedno hudební či pěvecké vystoupení.

Kolektivní sporty

 • Pravidelně trénuje některý kolektivní sport.

 • Dokáže vysvětlit pravidla tohoto sportu.

 • Ví, co to znamená „fair play“, umí ovládat svou špatnou náladu z prohry.

 • Dokáže vyjmenovat alespoň deset českých sportovců a říct o nich, který sport dělají.

 • Zná zásady bezpečnosti při hrách.


Znalec Počítače – se skládá ze dvou částí: domácí příprava a prozkoušení na táboře.

Domácí příprava:

 • Ví, jak zapnout, vypnout a restartovat počítač

 • Dokáže načíst stránky svého oddílu (www.vlcata.zlin6.cz).

 • Ví,  jak správně zacházet s počítačem a které nebezpečí na něm číhají.

 • Zná základní názvosloví počítače: monitor, klávesnice, myš, stolní počítač, tiskárna, notebook.

 • V libovolném programu dokáže nakreslit dva obrázky (např. v malování), uloží je do počítače a zašle ho e-mailem Krtkovi (krtek@zlin6.cz).

 • Napíše krátký zápis (alespoň 100 slov) ze své schůzky v libovolném textovém programu (MS World, Poznámkový blok), uloží jej do počítače a zašle ho Krtkovi e-mailem (krtek@zlin6.cz).

 • Dokáže na internetu najít tyto informace:

  • Kdo a kdy založil skauting.

  • Telefonní číslo vůdce našeho oddílu.

  • Od kdy je Česká republika samostatným státem.

 • Zjistí na stránce www.zlin6.cz  tyto údaje:

  • Kdy vznikla klubovna našeho střediska.

  • Kolik oddílů má naše středisko.

  • Kdy jede náš oddíl letos na skautský tábor.

Práce na táboře:

 • Opsat zadaný text.

 • Praktické prozkoušení nabytých zkušeností.

 • Podíváme se počítači trochu “pod pokličku”.


Kronikář

 • Napíše do kroniky aspoň dva zápisy (min. 100 slov) z libovolné schůzky.

 • Dokáže nakreslit obrázek z družinové schůzky.

 • Přečte libovolnou knížku a dokáže ji převyprávět na táboře.

 • Vede si vlastní deník.

 • Zná základní pravidla českého jazyka (na táboře projde diktátem).

 • Na výpravě napíše krátký zápis do kroniky.
Ċ
Jan Fojtů,
16. 3. 2017 8:10
Ċ
Jan Fojtů,
16. 3. 2017 8:11
Comments