Sponzoring

Členské příspěvky tvoří malou část výdajů skautů. Protože chceme mít kvalitní program a finančně dostupný pro všechny děti, snažíme se peníze získat i jinými způsoby. Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Jako Junák jsme nezisková organizace, proto je možné při sponzorování získat některé daňové výhody.


  • Informace o odpisu daní: Poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce činí alespoň 1000 Kč.

Materiální podpora:

Samozřejmě však využijeme i jinou formu sponzoringu než finanční. Typickými příklady toho, co pomůže, jsou:


  • Tisk a kopírování – ač se to někomu může zdát zvláštní, utratíme ročně nemalou částku za tisk materiálů (černobílý i barevný, na schůzky, tábory).

  • Doprava – čas od času potřebujeme odvézt větší náklad věcí zejména na různé výpravy a na tábor. Pokud byste nám chtěli pomoc touto formou, budeme rádi, když nás před danou akcí kontaktujete.Co udělat, když chci sponzorovat: Kontaktuje vůdce oddílu (Maca: mac@zlin6.cz). Ten Vám sdělí aktuální potřeby a také upřesní informace, které jsou zde jen nastíněné.


                                                             předem děkujeme za jakoukoliv pomoc

OR Vlčat

Comments