Oddílová rada


Vedení Oddílu


   
     Vedoucí oddílu
     Jméno: Martin Vítek
     Přezdívka: Mac
     e-mail:  mac@zlin6.cz
     telefon: 733 573 315
        

   
                          
 
    Hospodář + zástupce vedoucího oddílu
     Jméno: Jakub Fojtů
     Přezdívka: Kuba
     e-mail: jacob.fojtu@gmail.com
     telefon: 737666414  
     
                                  


 

Oddílový patron

Jméno: Leoš Hrdlička
Přezdívka: Leoš
telefon: 736 522 830
 
 
 
 
  


Rádci družinek

Bizoni
 

  

   Rádce družiny Bizonů

   Jméno: Martin Malý
   Přezdívka: Stejk
   telefon: 739 123 681 


                                                    

                                                        Rádce družiny Bizonů

                                                         Jméno: Honza Pavelec
                                                       Přezdívka: -
                                                       telefon: 733 268 910


Kamzíci

Rádce druž
inky Kamzíků
Jméno: Pavel Dudr
telefon: 774556758
 
 


 

dce družinky Kamzíků a hospodář
Jméno: Jakub Fojtů
PřezdívkaKuba
telefon: 737666414
                                  


                                        Rádce družinky Kamzíků
                                       Jméno: Ondřej Doležel
                                       Přezdívka: Rody
                                       telefon: 776 878 226Tygři

                                                Rádce družinky Tygrů

                                                Jméno: Lukáš Jakubíček
                                                Přezdívka: Švejk
                                                telefon: 603 749 260


                                                  Rádce družinky Tygrů

                                                Jméno: Pavel Žižlavský
                                                Přezdívka: Žižla
                                                telefon: 731 216 974

    Rádce družinky Tygrů

    Jméno: Martin Šrajer
    Přezdívka: Martin
    telefon: 733416300

                         

Mravenci   

Rádce družiny Mravenců

 Jméno: Pavel Tkadleček
 Přezdívka: Pavel
 telefon: 604 173 053

                                                  Rádce družinky Mravenců

                                                Jméno: Jirka Nevřivý                                                                                                               Přezdívka: Jirka
                                                telefon: 736 678 622
Orli

                                                 Rádce družinky Orlů

                                                Jméno: Daniel Pospíšilík
                                                Přezdívka: Dany
                                                telefon: 731 048 051Rádce družinky Orlů

Jméno: Lukáš Mihal
Přezdívka: Ted
Telefon: 777 760 914
Oddíloví rádci

Jméno: 
Jakub Doležel
Přezdívka: Rony

 
 


  
 
 
 
 
 Jméno: 
Vojtěch Jurák
PřezdívkaBroskev                    
                                               Jméno: Vít Jaška
                                               Přezdívka:  
   
Jmé
no: Matěj Komínek
   Přezdívka: Matěj
Jméno: Jiří Mahdalík

PřezdívkaJirka


Comments