Stezka

Stezka 

Na našich schůzkách stále probíhá plnění vlčácké stezky. Názvy úkolů, které jsou zvýrazněny, plní vlčata doma. Prosíme vás o podporu vašich dětí s plněním stezky (a zejména tedy úkolů). Děkujeme.

Aktuální úkoly pro 1. až 3.stupeň

  • Neztratím se – březen (na schůzce)

  • Rozdělávání ohně – květen (na výpravě)

  • Poznávání okolí – červen (úkol na doma!)

  • Psaní dopisu/pohledu – červen (na schůzce)

  • Vlčácká tajenka – kdykoliv

  • Výzva na schůzku – kdykoliv (na schůzce)

  • Výzva na doma – kdykoliv (na doma)

Aktuální úkoly pro nováčka

Únor

● umyji nádobí po obědě, aniž mě někdo o to někdo požádá ( alespoň dvakrát)

Březen

● znám pověst, příběh z okolí mého bydliště nebo nějakého zábavního hradu a dokážu ji říct ostatním kamarádům ze družinky

Duben

● naučím se skládat loďku z papíru a pustím ji po vodě

Květen

● na schůzce se svou družinou v lese poznám tři různé stromy a všimnu si rozdílu mezi jejich listy


Bonusový úkol:

Umím si zavázat tkaničky od bot a spojit dva provázky

___________________________________________________________________________

Pozn.: Jednotlivé úkoly najdete podrobněji rozepsané ve stezce, kterou má každé z vlčat u sebe, nebo níže na stránce ve formátu pdf.
Ċ
Jan Fojtů,
16. 3. 2017 8:12
Ċ
Jan Fojtů,
16. 3. 2017 8:12
Comments