TÁBOR 2016 - 2. 8. až 16. 8. 2016

Přihlášky na letní tábor:

Každá přihláška má tři části:

A – Přihláška dítěte k pobytu v letním stanovém táboru (odevzdává se co nejdříve, nejpozději 17.6)

B – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (odevzdává se co nejdříve, nejpozději 17.6)

C – Prohlášení zákonných zástupců dítěte (odevzdává se v den odjezdu na tábor)Všechny části přihlášek si můžete stáhnout také na našem webu (níže na stránce) nebo na webu střediska. Nestihnete nám předat přihlášky na společné schůzce? Odevzdejte je nám tedy prosím nejpozději do konce června, a to do schránky redakce časopisu Nezbeda.


Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Jelikož od loňska nedošlo k citelnému nárůstu cen, příspěvek od rodičů bude ve stejné výši jako loni 195 Kč na den. Při výpočtu ceny tábora počítáme první a poslední den za jeden den (nejsou celé a celková strava odpovídá jednomu táborovému dni) a celkovou částku pak zaokrouhlujeme na stovky směrem dolů.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 245 Kč:

– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 50 Kč

– příspěvek rodičů – 195 Kč

- cena vlčáckého tábora je 2700 KčPlacení táborů

Platit tábory můžete složenkou, převodním příkazem nebo osobně u vedoucího oddílu (vystaví vám příjmový doklad o zaplacení). Při placení složenkou nebo převodním příkazem uvádějte, prosím, jako variabilní symbol číslo z naší registrace, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu. Čísla z registrace budou předávána spolu se přihláškami na tábory. Pokud platíte tábor více dětem, uveďte jako variabilní symbol jen jedno číslo z registrace.

Číslo účtu: 1400201359/0800

 

Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám s více dětmi mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu i opožděného placení nebo na případné slevě.
Jestliže se rodina dostane do situace, kdy nemůže zaplatit svým dětem pobyt na našem táboře, může požádat také o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – nemocnice Atlas). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům. Nemějte obavy těchto možností využít, abychom společně umožnili vašemu dítěti (dětem) v létě tábořit se svým oddílem.

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

 

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V obou případech volejte na tel.: 575 758 913 (Helena Straková) nebo pište na adresu: K Pasekám 569/9, 760 01, Zlín, e-mail: hela@zlin6.cz

 

Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí vždy od Městského divadla ve Zlíně z Divadelní ulice.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu
Návrat v úterý 16.8. v 16:00 k divadlu
návštěvní den od 9:00 do 15:00 (čas odjezdu z Lidečka)


   Poštovní zásilky pro naše táborníky bývají uloženy na poště v Horní Lidči. Při nákupu potravin je vždy vyzvedneme a dovezeme do tábora.

    

   Adresa tábora

   Poštovní zásilky pro naše táborníky bývají uloženy na poště v Horní Lidči. Při nákupu potravin je vždy vyzvedneme a dovezeme do tábora.

   Skautský tábor Lidečko - Račné

   Horní Lideč

   756 12

   ____________________________________________________________________

   další informace o letních táborech zde   Ċ
   Jan Fojtů,
   6. 6. 2016 1:48
   Ċ
   Jan Fojtů,
   6. 6. 2016 1:48
   Ċ
   Jan Fojtů,
   6. 6. 2016 1:48
   Comments