Oběžník

Oběžník 51. smečky vlčat   
číslo #10                                                                                září 2017

                                                


Vážení rodiče, v rukou držíte krátký vlčácký oběžník, ve kterém přinášíme přehled nejdůležitějších aktuálních informací z našeho oddílu. Elektronickou podobu oběžníku najdete též na našem webu vlcata.zlin6.cz.

OR vlčatOR vlčat
Vedení vlčat a rozdělení rádců + kontakty

Vůdce oddílu: Jan Fojtů – Jeňa 732 573 281 jena@zlin6.cz
Zástupce vůdce: David Hrubý – Dale 732 840 225 dale@zlin6.cz
Zástupce vůdce: Martin Vítek – Mac 733 573 315 mac@zlin6.cz
Hospodář: Jakub Fojtů 737 666 414 jacob@zlin6.cz

Bizoni
Martin Vítek – Mac 733 573 315 mac@zlin6.cz
Martin Malý 739 123 681
Kamzíci
Pavel Dudr 774 566 758 paveldudr@gmail.com
Jakub Fojtů 737 666 414 jacob@zlin6.cz
Tygři
Jiří Mahdalík 606 435 738 jirka@zlin6.cz
Lukáš Mihal - Ted 777 760 914 lukin.mihal@seznam.cz
Mravenci
Dominik Koutný – Čmelda 731 321 862 cmelda@zlin6.cz
Jiří Polášek – Holub
Orli
Martin Šrajer 733 416 300 martins@zlin6.cz
Pavel Tkadleček 604 173 053


Oddíloví rádci:

Matěj Komínek

Vít Jaška
Jakub Doležel – Rony
Vojtěch Stuchlík – Krtek
Vojtěch Bernátek – Nemo
Patron oddílu: Leoš Hrdlička Přihláška do oddílu


Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky do oddílu nejpozději do 8.10.2017

Přihláška  zdeAktuálně – co nás v nejbližší době čeká?
22. září Společná zahajovací schůzka
Říjen Družinové výpravy
15. – 17. prosince Vánoční výprava
Prosinec Roznášení betlémského světla
Leden Tříkrálová sbírka


Přihláška a registrace pro rok 2017/2018
Spolu s oběžníkem obdržíte přihlášku do oddílu pro letošní rok (obojí najdete též na
internetu). Prosíme, abyste nám vyplněnou přihlášku vrátili spolu s registrací nejpozději
do konce října! Stačí odevzdat rádcům na schůzce.
Registrační poplatek zůstává pro letošní rok stejný jako loni, tedy:
První dítě ve středisku: 450 Kč
Každé další dítě ve středisku: 400 Kč
Registrace je možné platit i přes účet. Variabilní symbol vašeho vlčete brzy najdete na
stránkách střediska www.zlin6.cz nebo na stránkách oddílu vlcata.zlin6.cz.
Pozor! Na webu zatím visí variabilní symboly z loňského roku, nové brzy nachystáme.
Před platbou si proto prosím zkontrolujte, zda jsou variabilní symboly již nové a
aktuální pro letošní školní rok, aby nedošlo k nedorozumění. Děkujeme za
pochopení. Číslo účtu je: 1400201359/0800. V případě nejasností či dotazů se nebojte
kontaktovat Jakuba Fojtů, oddílového hospodáře (email: jacob@zlin6.cz).

Objednávání věcí na kroj

Vizitkou každého skauta je řádně upravený kroj, což platí také pro vlčata. Oddíl vám na kroj poskytne zdarma dvě nášivky: číslo oddílu (51) a domovenku (Zlín). Krojovou košili i zbytek nášivek si prosím zajistěte. Soupis a rady ohledně kroje jsou na našich internetových stránkách v sekci “Jak na kroj”. Případně pište na mac@zlin.cz, rádi poradíme.

Vlčácké stezky
V oddíle začínáme od října plnit vlčácké stezky. Možná se však ptáte, co to vlastně je?
„Stezka je tradiční nástroj pro podporu osobního rozvoje. Pomáhá tak významně
naplňovat jeden z prvků skautské metody, a to program osobního růstu. Skauting
usiluje o to, aby každému nabídl pestrý a přitažlivý program, proto podporuje
všestranný individuální rozvoj každého člena založený na vnitřní motivaci a její
podpoře.“
(zkráceno z www.krizovatka.skaut.cz)
I my se chceme během schůzek zaměřit na tento prvek osobního růstu, proto jsme na
letošní rok naplánovali celkem 15 úkolů, které budeme plnit na schůzkách, výpravách,
ale i doma. Byli bychom velice rádi, kdybyste svým dětem stezku připomínali a snažili
se děti v ní maximálně podpořit.
Vlčáckou stezku kluci obdrží na družinových schůzkách v první polovině měsíce října. Už dopředu Vás prosíme, prolistujte si s vlčaty jejich stezku a podpořte je v plnění. Za splnění stezky obdrží vlčata na letním táboře jedinečnou nášivku na kroj.


Finanční a jiná podpora
Členské příspěvky tvoří malou část výdajů skautů. Protože chceme mít kvalitní program a zároveň ho mít finančně dostupný pro všechny děti, snažíme se peníze získat i jinými způsoby. Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Jako Junák jsme nezisková organizace, proto je možné při sponzorování získat některé daňové výhody.
● Informace o odpisu daní: Poskytnutý dar snižuje u dárce základ daně z příjmu
fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce
činí alespoň 1000 Kč.
Materiální podpora:
● Rádi bychom letos do oddílu zakoupili stolní hry, petrolejky, baseballovou pálku
převleky, kancelářské vybavení.
● Pro tyto věci máme využití na družinových schůzkách, výpravách a na táborech
● též bychom v případě finančního daru rádi využili finanční obnos na zážitkové aktivity, které bychom rádi letos podnikli na některé z oddílových akcí, tím bychom chtěli slevit pro rodiče danou akci
Samozřejmě však využijeme i jinou formu sponzoringu než finanční. Typickými příklady
toho, co pomůže, jsou:
● Tisk a kopírování – ač se to někomu může zdát zvláštní, utratíme ročně nemalou
částku za tisk materiálů (černobílý i barevný, na schůzky, tábory).
● Doprava – čas od času potřebujeme odvézt větší náklad věcí zejména na různé
výpravy a na tábor. Pokud byste nám chtěli pomoci touto formou, budeme rádi,
když nás před danou akcí kontaktujete.
Pokud se chcete dozvědět více informací, podívejte na našem webu do sekce
sponzoring.
Co udělat, když chci sponzorovat: ideální je kontaktovat hospodáře oddílu (Kubu). Ten
vám sdělí aktuální potřeby a také upřesní informace, které jsou zde jen nastíněné.


Omlouvání na schůzky


Prosíme, abyste kluky omlouvali, když nemohou dojít na schůzku. Pomůžete tím
rádcům, kteří chystají program. Zároveň potřebujeme mít přehled o aktivitě a účasti,
protože máme více zájemců než kapacity. Byla by proto škoda, kdyby nějaký notorický
nechodič zabíral místo jinému nadšenému zájemci, na kterého letos nezbylo místo. Z tohoto důvodu budeme v našem oddíle akceptovat maximálně tři neomluvené schůzky.

Pro motivaci v chození na schůzky jsme na letošní rok vymysleli bodování. Rádi bychom v polovině školního roku odměnili nejvytrvalejší vlčata z každé družinky.


 


 Všechny doposud vyšlé Vlčácké oběžníky je možné si stáhnout níže:
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
15. 3. 2016 15:00
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
14. 6. 2016 7:45
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
23. 9. 2016 6:13
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
14. 3. 2017 4:55
Ċ
Martin Vítek,
17. 7. 2017 2:47
Comments