Oběžník

Oběžník 51. smečky vlčat   
číslo #11                                                                                březen 2018

                                                


Vážení rodiče, v rukou držíte krátký vlčácký oběžník, ve kterém přinášíme přehled nejdůležitějších aktuálních informací z našeho oddílu. Elektronickou podobu oběžníku najdete též na našem webu vlcata.zlin6.cz.

OR vlčat


Aktuálně – co nás v nejbližší době čeká?

17.března Zkouška na skautskou akademii

18.března Skautská akademie

duben (upřesníme) Čištění Dřevnice

23. dubna Svátek sv. Jiří

12.května Závod světlušek a vlčat

15. června Závěrečná schůzka

30.června-14.července Letní tábor

 

Objednávání krojů

Byli bychom rádi, kdyby co nejvíce vlčat mělo svůj vlastní kroj. Pokud ještě kroj nemáte,

podívejte se na našich stránkách vlcata.zlin6.cz do nové záložky Jak na kroj?. Najdete

tam seznam toho, co je všechno potřeba pořídit. Dále také odkazy na internetový

obchod. Náš oddíl tentokrát zdarma zajistí pouze nášivku s číslem oddílu (51) a

domovenku (Zlín). Jinými slovy – letos nebudeme hromadně objednávat krojové

součásti pro zájemce, jako tomu bylo v předešlých letech. Prosíme, abyste si (kromě

dvou uvedených nášivek, které zajistíme) kroj a potřebné doplňky zajistili sami.

Samozřejmě kroj není nejlevnější záležitost a pokud máte možnost, tak je určitě dobré

zkusit se zeptat starších skautů nebo známých, jestli náhodou nemají doma starší kroj,

ze kterého už někdo vyrostl. V případě dotazů rádi poradíme na e-mailové adrese:

mac@zlin6.cz .

 

Stezky

Na našich schůzkách stále probíhá plnění vlčácké stezky. Prosíme vás o podporu vašich dětí s plněním stezky (a zejména tedy úkolů určených na doma). Děkujeme.

 

Pozn.: Jednotlivé úkoly najdete podrobněji rozepsané ve stezce, kterou má každé z

vlčat u sebe.

 

Odborky

Letos bychom rádi plnili odborky i mimo letní tábor v Lidečku. Proto jsme se rozhodli, že

spustíme několik odborek už teď během roku. Zvolili jsme především takové odborky,

které by měly podpořit kluky v mimoškolních aktivitách a tím je zároveň motivovat v

jejich snažení. Budeme proto rádi, když své děti v plnění podpoříte.

Stručné shrnutí jednotlivých odborek:

● Plavec – pro ty, kdo chodí plavat alespoň 1x za 14 dní.

● Ministrant – pro ty, kdo pravidelně ministrují a účastní se ministrant. schůzek.

● Chovatel – pro ty, kdo mají domácího mazlíčka a chtějí se o něj starat.

● Muzikant – pro ty, kdo chodí do zpěvu nebo hrají na nějaký hudební nástroj.

● Kolektivní sporty – pro ty, kdo pravidelně dělají nějaký kolektivní sport.

● Znalec počítače – pouze pro nejstarší vlčata (plnící 3.stupeň stezky)

● Kronikář – pro ty, kdo rádi píší a čtou.

 

Odborky vyhodnotíme na letním táboře, kde vlčata za splnění potřebných úkolů obdrží

nášivku na kroj. Úkoly jsou nastavené tak, že je budou hodnotit rodiče. Je důležité, aby

si kluci splnění odborky zasloužili, aby je to stálo i trochu námahy a překonání se.

Pokud by se vlčeti nepovedlo některý z úkolů splnit, je možné se o něj pokusit buď v

létě na táboře nebo během příštího roku. Každá odborka obsahuje přibližně pět

orientačních bodů. Nejedná se o fixně nastavené úkoly, ale spíše o jakési vodítko pro

vás, abyste správně vyhodnotili (ne)dostatečnou měsíční snahu. Každé vlče si může vybrat pouze jednu odborku, kterou se bude snažit plnit! Výjimku mají nejstarší vlčata (3.stupeň vlčácké stezky), kteří si můžou zvolit odborky dvě. V případě dotazů se obracejte na mail: jena@zlin6.cz .

 

Plavec

● Uplave ve stojaté vodě libovolným způsobem 100 m.

● Alespoň 1x za 14 dní chodí plavat.

● Uplave pod vodou 5 metrů.

● Uplave znak 25 metrů.

● Ví, kde se může koupat, a zná zásady bezpečnosti při koupání.

● Zná zásady bezpečnosti při skákání do vody.

Ministrant

● Snaží se účastnit schůzek ministrantů.

● Alespoň 1krát týdně ministruje při mši svaté.

● Ministruje i na akci vlčat výpravě nebo při svátku sv. Jiří.

● Dokáže správně pojmenovat základní liturgické potřeby (misál, lekcionář, alba,

ornát, štola, cingulum, patena, ciborium).

● Ovládá základní úkony ministrantů.

● Ví, co znamená která liturgická barva: červená, fialová, zelená, žlutá.

Chovatel

● Stará se o svého domácího mazlíčka (krmí, uklízí po něm, případně s ním chodí

na procházky ven).

● Umí vyprávět příběh ze života svého zvířete.

● V případě nemoci ví, jak opatřit zvířeti pomoc.

● Ví, jak se má člověk ke zvířatům chovat.

● Nakreslí obrázek ze života svého zvířete.

Muzikant

● Pravidelně cvičí na hudební nástroj nebo zpěv.

● Umí zahrát/zazpívat alespoň dvě skladby zpaměti.

● Dokáže vyjmenovat alespoň deset hudebních nástrojů.

● Zná zpaměti českou hymnu.

● Navštíví alespoň jedno hudební či pěvecké vystoupení.

Kolektivní sporty

● Pravidelně trénuje některý kolektivní sport.

● Dokáže vysvětlit pravidla tohoto sportu.

● Ví, co to znamená „fair play“, umí ovládat svou špatnou náladu z prohry.

● Dokáže vyjmenovat alespoň deset českých sportovců a říct o nich, který sport

dělají.

● Zná zásady bezpečnosti při hrách.

Znalec Počítače – se skládá ze dvou částí: domácí příprava a prozkoušení na táboře.

Domácí příprava:

● Ví, jak zapnout, vypnout a restartovat počítač

● Dokáže načíst stránky svého oddílu (www.vlcata.zlin6.cz).

● Ví, jak správně zacházet s počítačem a které nebezpečí na něm číhají.

● Zná základní názvosloví počítače: monitor, klávesnice, myš, stolní počítač,

tiskárna, notebook.

● V libovolném programu dokáže nakreslit dva obrázky (např. v malování), uloží je

do počítače a zašle ho e-mailem Krtkovi (krtek@zlin6.cz).

● Napíše krátký zápis (alespoň 100 slov) ze své schůzky v libovolném textovém

programu (MS World, Poznámkový blok), uloží jej do počítače a zašle ho Krtkovi

e-mailem (krtek@zlin6.cz).

● Dokáže na internetu najít tyto informace:

○ Kdo a kdy založil skauting.

○ Telefonní číslo vůdce našeho oddílu.

○ Od kdy je Česká republika samostatným státem.

● Zjistí na stránce www.zlin6.cz tyto údaje:

○ Kdy vznikla klubovna našeho střediska.

○ Kolik oddílů má naše středisko.

○ Kdy jede náš oddíl letos na skautský tábor.

Práce na táboře:

● Opsat zadaný text.

● Praktické prozkoušení nabytých zkušeností.

● Podíváme se počítači trochu “pod pokličku”.

Kronikář

● Napíše do kroniky aspoň dva zápisy (min. 100 slov) z libovolné schůzky.

● Dokáže nakreslit obrázek z družinové schůzky.

● Přečte libovolnou knížku a dokáže ji převyprávět na táboře.

● Vede si vlastní deník.

● Zná základní pravidla českého jazyka (na táboře projde diktátem).

● Na výpravě napíše krátký zápis do kroniky.

 

Omlouvání na schůzky

Opět vás prosíme, abyste kluky omlouvali, když nemohou dojít na schůzku!

Neomluvené absence komplikují našim rádcům přípravu a realizaci družinového

programu. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Ocenění

Za uplynulý půlrok bychom chtěli ocenit vlčata, která vynikala v docházce na družinové schůzky a aktivitou na nich.

Za družinku Bizonů je to Josífek Němeček, za družinku Mravenců Ondra Urban, Za družinku Kamzíků Tonda Valerián, za družinku Orlů Matěj Kalík (Žralok) a za družinku Tygrů je to Jiří Flieger (Tygr).

Všem vlčatům gratulujeme a na nejbližší schůzce obdrží od rádců drobnou odměnu.


 


 Všechny doposud vyšlé Vlčácké oběžníky je možné si stáhnout níže:
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
15. 3. 2016 15:00
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
14. 6. 2016 7:45
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
23. 9. 2016 6:13
Ċ
Broskev Vojtěch Jurák,
14. 3. 2017 4:55
Ċ
Martin Vítek,
17. 7. 2017 2:47
ĉ
Martin Vítek,
21. 3. 2018 7:59
Comments