Oběžník

Oběžník 51. smečky vlčat   
číslo #12                                                                                červen 2018

                                                


Vážení rodiče,

v rukou držíte krátký vlčácký oběžník, ve kterém přinášíme přehled nejdůležitějších

aktuálních informací z našeho oddílu. Elektronickou podobu oběžníku najdete též na

našem webu vlcata.zlin6.cz .

                                                                                                                OR vlčat

Vedení tábora – důležité kontakty

Hlavní vedoucí:                 Martin Vítek - Mac 733 573 315

Zástupce a hospodář:        Jakub Fojtů 737 666 414

Zdravotník:                 V případě potřeby volejte hlavního vedoucího.

                                        1. Týden Michaela Železníková

                                        2. Týden Jana Harníková

Drobná informační schůzka ohledně tábora

    Veškeré informace k táborům jsou k dispozici v tomto oběžníku a na internetových

stránkách oddílu i střediska. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Jednou z

možností je mobil, v případě zájmu vám budeme k dispozici také osobně.

Budete-li se chtít před táborem osobně sejít s vedoucími tábora, využijte k tomu

ideálně nepovinnou informační schůzku v naší klubovně na Pasekách. K dispozici

vám budeme v úterý 19. června od 17:00 přibližně do 18:30. Rádi vám zodpovíme

jakékoliv dotazy.

Plnění odborek

    Dejte nám prosím vědět, jestliže váš syn splnil některou z odborek, které byly během

tohoto školního roku k dispozici. Zajistíme vlčeti nášivku na kroj. Ozvěte se na mail

jena@zlin6.cz, a to do 25. června, abychom vše stihli zajistit do tábora.

Odjezd autobusu

Sraz bude v sobotu 30.6. před Městským divadlem ve Zlíně v 7:30. Autobus odjíždí v

8:00.

Placení táborů 2018

    Platit tábory můžete složenkou, převodním příkazem (ideální varianta pro nás) nebo

osobně u vedoucího oddílu nebo hospodáře (vystaví vám příjmový doklad o

zaplacení). Při placení složenkou nebo převodním příkazem uvádějte, prosím, jako

variabilní symbol číslo z naší registrace, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu.

Čísla z registrace naleznete na webu střediska:

http://zlin6.cz/?ukaz=77_variabilni_symboly&IdMenu=77&grafika=0

Pokud platíte tábor více dětem, pošlete ideálně každou platbu zvlášť. Je-li to

problém, tak alespoň uveďte do poznámky také ostatní čísla z registrace či jména

účastníků tábora. Velmi nám to usnadní práci s identifikaci platby. Děkujeme!

Číslo účtu: 2701418660/2010

Cena tábora je pro letošek 2700 Kč. V případě dotazů ohledně placení tábora se

obraťte na našeho oddílového hospodáře Kubu Fojtů (mobil: 737 666 414). Jako

vždy platí, že čím dříve tábor zaplatíte, tím lépe. Učiňte tak prosím ale nejpozději do

19. června.

Přihlášky na letní tábor:

    Každá přihláška má tři části:

A – Přihláška dítěte k pobytu v letním stanovém táboru (do 19. června vedoucímu

      tábora nebo do schránky časopisu Nezbeda).

B – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (odevzdává

      se co nejdříve, pokud jste ji zatím neodevzdali, učiňte tak prosím do 19. června

      vedoucímu tábora nebo do schránky časopisu Nezbeda).

C – Prohlášení zákonných zástupců dítěte (odevzdává se v den odjezdu na tábor) –

      nutné vyplněné s datem odjezdu tábora (nesmí být starší jednoho dne!!!).

Všechny části přihlášek si můžete stáhnout také na našem webu nebo na webu

střediska.

Finanční pomoc

    Byla by škoda, kdyby váš syn nejel na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci

rodiny. V případě potřeby bez obav zavolejte vedoucímu střediska Leoši Hrdličkovi

(mobil: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz). Určitě se najde řešení, které umožní

vašemu synu jet na tábor. Informace o získání slevy a mimořádných finančních

prostředků naleznete na stránkách vlčat nebo v květnovém Zpravodaji.

Podepsání táborových věcí

Zajistěte prosím, aby vlčata měla své táborové příslušenství podepsané. Pomůže to

jak nám, tak vlčatům samotným. Čeho se to týká? Tak například ešusů, příborů,

hrníčků, kšiltovek, oblečení...

Informace k vybavení táborníka

    Veškeré táborové věci, které si vlčata berou s sebou na tábor, je lepší ukládat do

kufrů nebo banánových krabic. Nemusíte se bát, že by kluci nesli krabice sami. Jako

správní skauti jim pomůžou vedoucí a roveři.

Na tábor nedoporučujeme kluky vybavovat drahými věcmi, které by se mohly ztratit.

Též i kapesné doporučujeme řádně zvážit (50 Kč je dostatečná suma). Na tábor

zakazujeme brát mobily, tablety a jiná elektronická zařízení. Pokud se budete chtít s

námi spojit a na cokoliv se zeptat, kontaktujte prosím vedoucího tábora.

Doporučenou výbavu táborníka naleznete ve zpravodaji nebo na stránkách vlčat.

Během předchozích let se nám stávalo, že kluci mívali s sebou příliš mnoho

sladkostí. Takovéto dobroty se však v lese snadno stávají terčem pro hmyz nebo

hlodavce. Sladkosti tedy dávat klukům vůbec nemusíte. A když už ano, tak vězte, že

veškeré sladkosti první den vybereme a sníme je společně jako oddíl.

Program tábora

    Co nás na táboře čeká? No, nudit se rozhodně nebudeme! Těšte se na jedinečnou

atmosféru, kterou budeme zakoušet po celý tábor díky etapové hře. V Lidečku bude

také možnost splnit si stupeň vlčácké stezky, kterou plníme přes rok, a též dvě

libovolné odborky. Výběr bude pestrý: kronikář, zdravotník, zahradník, kolektivní

sporty, táborník, pozorovatel, elektrikář, práce v domácnosti a mnoho dalších!

Nejstarší vlčata budou moct zkusit odborku tří bílých tesáků (mlčení, samotka,

hladovka). Co dál nás na táboře čeká? Tak například spaní pod širým nebem,

slavností oheň, koupaliště nebo společný program se skautkami. Víc ale

neprozradíme, nech(te) se překvapit.

A jak vlastně takový běžný táborový den vypadá? Na to odpoví přibližný denní

harmonogram níže.


7:30 – budíček, ranní rozcvička

8:00 – snídaně

8:30 – hygiena, úklid ve stanech, příprava na nástup

9:00 – nástup

9:15 – dopolední program č. 1

10:45 – svačina

11:00 – dopolední program č. 2

12:30 – příprava na oběd

13:00 – oběd

13:30 – odpolední klid

15:00 – odpolední program č. 1

16:45 – svačina

17:00 – odpolední program č. 2

18:30 – večeře

19:00 – hygiena, příprava na nástup

19:15 – večerní nástup

19:30 – modlitební skupinky

20:00 – večerní program

21:30 – večerka + pohádka

22:00 – noční klid


Informace k návštěvnímu dni a odjezdu

    Návštěvní den proběhne na táboře stejně jako minulý rok, a to úplně poslední den

tábora, tedy v den odjezdu. Je to pro vás příležitost nahlédnout do malebného

prostředí našeho tábora a jeho okolí a případně si svou ratolest také odvézt.

Návštěvní den se uskuteční 14. července od 9:00 do 13:00. Pokud se nebudete

moci zúčastnit, vůbec to nevadí. Společně se v odpoledních hodinách vrátíme

autobusem do Zlína na ulici Divadelní.

Předpokládaný návrat autobusem bude 14. července v 16 hodin na ulici Divadelní ve

Zlíně.

Léky

    Pokud váš syn užívá pravidelně léky nebo má jakákoliv jiná zdravotní omezení,

rozhodně o tom informujte před odjezdem našeho vedoucího tábora (Martin Vítek –

Mac, mobil: 733 573 315) a předejte mu potřebné léky, které bude vlče užívat během

tábora. Děkujeme!

Adresa tábora

    Během tábora rádi píšeme dopisy domů. Ale ještě raději je dostáváme! Pokud se

rozhodnete napsat vašemu vlčeti dopis, použijte následující adresu:

        Skautský tábor Lidečko-Račné

        Horní Lideč

        756 12

Poštovní zásilky pro naše táborníky bývají uloženy na poště v Horní Lidči. Při

pravidelných nákupech je vyzvedáváme a dovážíme klukům do tábora. Budeme také

rádi, když svým dětem předáte adresy na různé své příbuzné, ať také jim mohou

kluci napsat pozdrav z tábora :-)

Prosba o modlitbu

    Cítíte potřebu nás nějak podpořit? Podpořte nás duchovně! Budeme velmi rádi,

pokud si na nás vzpomenete v modlitbě k našemu Pánu. Děkujeme.


 


 Všechny doposud vyšlé Vlčácké oběžníky je možné si stáhnout níže:
Ċ
Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Vojtěch Jurák,
25. 9. 2015 8:01
Ċ
Vojtěch Jurák,
15. 3. 2016 15:00
Ċ
Vojtěch Jurák,
14. 6. 2016 7:45
Ċ
Vojtěch Jurák,
23. 9. 2016 6:13
Ċ
Vojtěch Jurák,
14. 3. 2017 4:55
Ċ
Martin Vítek,
17. 7. 2017 2:47
ĉ
Martin Vítek,
21. 3. 2018 7:59
Ċ
Martin Vítek,
7. 6. 2018 12:36
Comments