51. smečka Vlčat ZlínKdo jsme?

Jsme malí skauti ze Zlína ve věku 7-10 let. V našem oddíle je několik družinek - Bizoni, Draci, Kamzíci, Orli a Tygři. Jsme dobrá parta, pravidelně se scházíme a prožíváme spolu nejrůznější dobrodružství. Když je škaredě nebo zima, tak jsme v klubovně na Pasekách, jinak trávíme schůzky na různých místech Zlína. Několikrát za rok podnikáme víkendové výpravy! Hrajeme hry a učíme se nové věci. Taky jezdíme každé léto na 14 dní do přírody na stanový tábor. To je supr!

Vedoucí jsou našimi rádci a užijeme si s nimi spoustu legrace a vždy se na ně můžeme spolehnout, když máme nějaký problém nebo potřebujeme nějakou radu.

Jsme rovněž ve spojení s naší farností a aktivně se podílíme na jejím chodu, ať už při ministrování, nebo ve schóle. Kněží z naší farnosti mezi nás v průběhu roku často zavítají a duchovně nás doprovází.

Podívej se do fotogalerie a uvidíš...něco málo...lepší je to zažít na vlastní kůži... 

Co je to skauting?

Skauting je metoda výchovy a sebevýchovy vedoucí k určitému životnímu stylu. To, že skauting je životní styl, jej odlišuje od různých zájmových kroužků a aktivit. Mohu chodit do elektrokroužku, do klavíru, do fotbalu, ale ne "do skautu". Tam nestačí chodit, skaut je potřeba žít.