Pro zájemce

Máte zájem dát Vaše dítě do našeho oddílu?

Pošlete vůdci oddílu na mail (mac@zlin6.cz) tyto informace: datum narození dítěte, telefonní číslo a mailovou adresu na rodiče a zda už někdy do skautu chodil popř. do kterého střediska či oddílu.

Všechny zájemce dáváme do pořadníku, dle kterého Vás kontaktujeme, když se uvolní nějaké místo. Rádi bychom vzali všechny, ale z důvodu velkého zájmu a malého počtu vedoucích si to nemůžeme dovolit. Buďte prosím trpěliví, dokud se na Vaše dítě nedostane řada.

Zájemci z před školáckého oddílu SLŮŇAT jsou upřednostňováni, aby mohli ve skautské činnosti pokračovat v našem oddíle a snažíme se vždy pro ně udělat místo.

OR Vlčat