Pro zájemce

Máte zájem dát Vaše dítě do našeho oddílu? 

Pošlete vůdci oddílu na mail (mac@zlin6.cz) tyto informace: datum narození dítěte, telefonní číslo na rodiče, jméno alespoň jednoho rodiče a mailovou adresu na rodiče. Dobré je také přiložit informaci o tom, zda už někdy navštěvoval skautský oddíl popř. do kterého střediska či oddílu.

Je možné, že budeme mít oddíl plně obsazený. V tom případě zájemce dáváme do pořadníku, dle kterého Vás kontaktujeme, když se uvolní nějaké místo. Rádi bychom vzali všechny, ale z důvodu velkého zájmu a malého počtu vedoucích si to nemůžeme dovolit. Buďte prosím trpěliví, dokud se na Vaše dítě nedostane řada.

Zájemci z před školáckého oddílu SLŮŇAT jsou upřednostňováni, aby mohli ve skautské činnosti pokračovat v našem oddíle a snažíme se vždy pro ně udělat místo.

OR Vlčat